Bilans

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Bilans

Należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych – to zestawienie aktywów i pasywów spółki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego). Po jednej stronie bilansu środki te zgrupowane są według rodzajów i lokalizacji – aktywa, po drugiej stronie według źródeł pochodzenia i celowego przeznaczenia – pasywa. Ogólna suma aktywów jest równa ogólnej sumie pasywów (równowaga bilansu).Każdy bilans jest równocześnie bilansem końcowym i początkowym. Jedną z pozycji bilansu jest zysk (lub strata), wykazywany w drugim obowiązkowym sprawozdaniu jakim jest Rachunek zysków i strat (rachunek wyników). Bilans jest statycznym finansowym obrazem firmy.

Składniki bilansu:
W każdej działającej firmie występują różne rodzaje majątku np. maszyny, zapasy, gotówka, oraz różne rodzaje źródeł finansowania np. wkłady właścicieli, kredyty, pieniądze zarobione przez spółkę w poprzednich latach. Aby ułatwić rozróżnienie pomiędzy różnymi rodzajami majątku i różnymi źródłami finansowania w jednostce zbiera się je w grupy:
a) AKTYWA – zasoby majątkowe, ich podstawowy podział to podział na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Głównym kryterium tego jest czas, przez jaki firma planuje wykorzystywać dane składniki. Ogólnie przyjętą graniczną długością okresu, od którego zależy klasyfikacja aktywów do jednej z grup jest 12 miesięcy.
b) PASYWA – źródła finansowania, ich podstawowy podział to podział na własne źródła finansowania – kapitał własny oraz obce źródła finansowania – zobowiązania (kapitał obcy).
90% spółek sporządza bilans zgodnie z rokiem kalendarzowym. Do 31 marca spółka musi złożyć deklarację podatkową, czyli bilans podatkowy. Do 30 czerwca spółka musi sporządzić bilans wyników, czyli sprawozdanie finansowe (spółka ma pół roku od zakończenia roku obrotowego na sporządzenia sprawozdania finansowego)


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję