Akademia doradcy podatkowego (144 h) – kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Akademia doradcy podatkowego (144 h) – kurs weekendowy

07 03 2020 - 07 06 2020 - Gdańsk
07 03 2020 - 07 06 2020 - Kraków
14 03 2020 - 21 06 2020 - Olsztyn
14 03 2020 - 21 06 2020 - Katowice
14 03 2020 - 21 06 2020 - Poznań
04 04 2020 - 28 06 2020 - Wrocław
04 04 2020 - 28 06 2020 - Łódź
18 04 2020 - 05 07 2020 - Warszawa

Kategoria:
Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz przygotowanie do egzaminu ustnego.

Adresaci kursu

Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby:
– 3290 zł (VAT zw.)

Kurs akredytowany >>

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego pod numerem telefonu 22 694 52 49 w godzinach 8:15 – 16:15 oraz elektronicznie, pisząc do komisja.doradztwo@mf.gov.pl

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe

Gdańsk, Kraków:
Sesja I, 7 – 8 marca 2020
Sesja II, 21 – 22 marca 2020
Sesja III, 4 – 5 kwietnia 2020
Sesja IV, 18 – 19 kwietnia 2020
Sesja V, 25 – 26 kwietnia 2020
Sesja VI, 9 – 10 maja 2020
Sesja VII, 23 – 24 maja 2020
Sesja VIII, 6 – 7 czerwca 2020

Olsztyn, Katowice, Poznań:
Sesja I, 14 – 15 marca 2020
Sesja II, 28 – 29 marca 2020
Sesja III, 18 – 19 kwietnia 2020
Sesja IV, 9 – 10 maja 2020
Sesja V, 16 – 17 maja 2020
Sesja VI, 30 – 31 maja 2020
Sesja VII, 6 – 7 czerwca 2020
Sesja VIII, 20 – 21 czerwca 2020

Wrocław, Łódź:
Sesja I, 4 – 5 kwietnia 2020
Sesja II, 18 – 19 kwietnia 2020
Sesja III, 9 – 10 maja 2020
Sesja IV, 16 – 17 maja 2020
Sesja V, 30 – 31 maja 2020
Sesja VI, 6 – 7 czerwca 2020
Sesja VII, 20 – 21 czerwca 2020
Sesja VIII, 27 – 28 czerwca 2020

Warszawa:
Sesja I, 18 – 19 kwietnia 2020
Sesja II, 25 – 26 kwietnia 2020
Sesja III, 9 – 10 maja 2020
Sesja IV, 23 – 24 maja 2020
Sesja V, 6 – 7 czerwca 2020
Sesja VI, 20 – 21 czerwca 2020
Sesja VII, 27 – 28 czerwca 2020
Sesja VIII, 4 – 5 lipca 2020

 

 

Terminy

07 03 2020 - 07 06 2020 - Gdańsk
07 03 2020 - 07 06 2020 - Kraków
14 03 2020 - 21 06 2020 - Olsztyn
14 03 2020 - 21 06 2020 - Katowice
14 03 2020 - 21 06 2020 - Poznań
04 04 2020 - 28 06 2020 - Wrocław
04 04 2020 - 28 06 2020 - Łódź
18 04 2020 - 05 07 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję