Akademia doradcy podatkowego (144 h) – kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Akademia doradcy podatkowego (144 h) – kurs weekendowy

22 09 2018 - 13 01 2019 - Warszawa
29 09 2018 - 13 01 2019 - Kraków
29 09 2018 - 13 01 2019 - Olsztyn
29 09 2018 - 13 01 2019 - Wrocław
06 10 2018 - 27 01 2019 - Katowice
06 10 2018 - 27 01 2019 - Poznań
06 10 2018 - 27 01 2019 - Gdańsk
06 10 2018 - 27 01 2019 - Łódź

Kategoria:
Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz przygotowanie do egzaminu ustnego.

Adresaci szkolenia

Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby:
– 3290 zł (VAT zw.)

Kurs akredytowany >>

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego pod numerem telefonu 22 694 52 49 w godzinach 8:15 – 16:15 oraz elektronicznie, pisząc do komisja.doradztwo@mf.gov.pl

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa
Sesja I, 22 – 23 września 2018 r.
Sesja II, 6 – 7 października 2018 r.
Sesja III, 20 – 21 października 2018 r.
Sesja IV, 27 – 28 października 2018 r.
Sesja V, 17 – 18 listopada 2018 r.
Sesja VI, 1 – 2 grudnia 2018 r.
Sesja VII, 15 – 16 grudnia 2018 r.
Sesja VIII, 12 – 13 stycznia 2019 r.
Katowice, Gdańsk, Łódź, Poznań:
Sesja I, 6 – 7 października 2018 r.
Sesja II, 20 – 21 października 2018 r.
Sesja III, 27 – 28 października 2018 r.
Sesja IV, 17 – 18 listopada 2018 r.
Sesja V, 1 – 2 grudnia 2018 r.
Sesja VI, 15 – 16 grudnia 2018 r.
Sesja VII, 12 – 13 stycznia 2019 r.
Sesja VIII, 26 – 27 stycznia 2019 r.
Kraków, Olsztyn, Wrocław:
Sesja I, 29 – 30 września 2018 r.
Sesja II, 13 – 14 października 2018 r.
Sesja III, 27 – 28 października 2018 r.
Sesja IV, 17 – 18 listopada 2018 r.
Sesja V, 24 – 25 listopada 2018 r.
Sesja VI, 8 – 9 grudnia 2018 r.
Sesja VII, 15 – 16 grudnia 2018 r.
Sesja VIII, 12 – 13 stycznia 2019 r.
 

 

Terminy

22 09 2018 - 13 01 2019 - Warszawa
29 09 2018 - 13 01 2019 - Kraków
29 09 2018 - 13 01 2019 - Olsztyn
29 09 2018 - 13 01 2019 - Wrocław
06 10 2018 - 27 01 2019 - Katowice
06 10 2018 - 27 01 2019 - Poznań
06 10 2018 - 27 01 2019 - Gdańsk
06 10 2018 - 27 01 2019 - Łódź

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję