Akademia doradcy podatkowego (144h) – kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Akademia doradcy podatkowego (144h) – kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

16 09 2017 - 10 12 2017 - Wrocław
23 09 2017 - 17 12 2017 - Katowice
23 09 2017 - 17 12 2017 - Poznań
23 09 2017 - 17 12 2017 - Warszawa
07 10 2017 - 14 01 2018 - Gdańsk
07 10 2017 - 14 01 2018 - Łódź
07 10 2017 - 14 01 2018 - Kraków
07 10 2017 - 14 01 2018 - Olsztyn

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przygotowanie do egzaminu w ramach proponowanego przez nas kursu realizowane jest na podstawie aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania zostaną omówione według stanu prawnego obowiązującego w czasie trwania kursu.
Z uwagi na stopień trudności, jak również czasochłonność w opracowaniu, w trakcie kursu omawiane są wyłącznie pytania otwarte oraz zadania egzaminacyjne (kazusy), pytania testowe Uczestnicy otrzymują w formie opracowanej (wskazana prawidłowa odpowiedź oraz podstawa prawna).

Adresaci szkolenia

Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby:
– 2990 zł (VAT zw.)

Kurs akredytowany >>

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego:
tel. (22) 694 52 49, fax. (22) 694 51 95

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Wrocław:
Sesja I, 16 – 17 września 2017 r.
Sesja II, 30 – 1 października 2017 r.
Sesja III, 7 – 8 października 2017 r.
Sesja IV, 21 – 22 października 2017 r.
Sesja V, 4 – 5 listopada 2017 r.
Sesja VI, 18 – 19 listopada 2017 r.
Sesja VII, 2 – 3 grudnia 2017 r.
Sesja VIII, 9 – 10 grudnia 2017 r.
Katowice, Poznań, Warszawa:
Sesja I, 23 – 24 września 2017 r.
Sesja II, 7 – 8 października 2017 r.
Sesja III, 21 – 22 października 2017 r.
Sesja IV, 4 – 5 listopada 2017 r.
Sesja V, 18 – 19 listopada 2017 r.
Sesja VI, 2 – 3 grudnia 2017 r.
Sesja VII, 9 – 10 grudnia 2017 r.
Sesja VIII, 16 – 17 grudnia 2017 r.
Olsztyn, Łódź, Kraków, Gdańsk:
Sesja I, 7 – 8 października 2017 r.
Sesja II, 21 – 22 października 2017 r.
Sesja III, 4 – 5 listopada 2017 r.
Sesja IV, 18 – 19 listopada 2017 r.
Sesja V, 2 – 3 grudnia 2017 r.
Sesja VI, 9 – 10 grudnia 2017 r.
Sesja VII, 16 – 17 grudnia 2017 r.
Sesja VIII, 13 – 14 stycznia 2018 r.
Terminy

16 09 2017 - 10 12 2017 - Wrocław
23 09 2017 - 17 12 2017 - Katowice
23 09 2017 - 17 12 2017 - Poznań
23 09 2017 - 17 12 2017 - Warszawa
07 10 2017 - 14 01 2018 - Gdańsk
07 10 2017 - 14 01 2018 - Łódź
07 10 2017 - 14 01 2018 - Kraków
07 10 2017 - 14 01 2018 - Olsztyn

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję