Akademia doradcy podatkowego (144h) – kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Akademia doradcy podatkowego (144h) – kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

17 09 2016 - 18 12 2016 - Warszawa
24 09 2016 - 15 01 2017 - Kraków
24 09 2016 - 15 01 2017 - Wrocław
24 09 2016 - 15 01 2017 - Łódź
01 10 2016 - 15 01 2017 - Katowice
01 10 2016 - 15 01 2017 - Gdańsk
01 10 2016 - 15 01 2017 - Poznań

Kategoria: ,
Prowadzący

Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce podatkowej – doradców podatkowych, prawników, sędziów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką  zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień podatkowych.

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przygotowanie do egzaminu w ramach proponowanego przez nas kursu realizowane jest na podstawie aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego (Uchwała Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r.).
Odpowiedzi na pytania zostaną omówione według stanu prawnego obowiązującego w czasie trwania kursu.
Z uwagi na stopień trudności, jak również czasochłonność w opracowaniu, w trakcie kursu omawiane są wyłącznie pytania otwarte oraz zadania egzaminacyjne (kazusy), pytania testowe Uczestnicy otrzymują w formie opracowanej (wskazana prawidłowa odpowiedź oraz podstawa prawna).

Adresaci szkolenia

Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe.
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe.
3. Tajemnica skarbowa.
4. Podatek od towarów i usług.
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
6. Podatek dochodowy od osób prawnych.
7. Podatek tonażowy.
8. Podatek akcyzowy.
9. Podatek od gier.
10.Podatki i opłaty lokalne:
a) podatek od nieruchomości,
b) podatek od środków transportowych,
c) podatek rolny i podatek leśny,
d) podatek od czynności cywilnoprawnych,
e) podatek od spadków i darowizn,
f) opłata skarbowa i inne opłaty lokalne.

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego,
b) postępowanie podatkowe,
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
d) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
e) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
f) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
1. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej.
2. Kontrola skarbowa.

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby:
– 2990 zł (VAT zw.)

Kurs akredytowany >>

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego:
tel. (22) 694 52 49, fax. (22) 694 51 95

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 17 – 18 września 2016 r.
Sesja II, 1 – 2 października 2016 r.
Sesja III, 15 – 16 października 2016 r.
Sesja IV, 5 – 6 listopada 2016 r.
Sesja V, 12 – 13 listopada 2016 r.
Sesja VI, 26 – 27 listopada 2016 r.
Sesja VII, 10 – 11 grudnia 2016 r.
Sesja VIII, 17 – 18 grudnia 2016 r.
Łódź, Wrocław:
Sesja I, 24 – 25 września 2016 r.
Sesja II, 8 – 9 października 2016 r.
Sesja III, 22 – 23 października 2016 r.
Sesja IV, 5 – 6 listopada 2016 r.
Sesja V, 19 – 20 listopada 2016 r.
Sesja VI, 3 – 4 grudnia 2016 r
Sesja VII, 17 – 18 grudnia 2016 r
Sesja VIII, 14 – 15 stycznia 2017 r.
Kraków:
Sesja I, 24 – 25 września 2016 r.
Sesja II, 8 – 9 października 2016 r.
Sesja III, 22 – 23 października 2016 r.
Sesja IV, 5 – 6 listopada 2016 r.
Sesja V, 19 – 20 listopada 2016 r.
Sesja VI, 26 – 27 listopada 2016 r.
Sesja VII, 10 – 11 grudnia 2016 r
Sesja VIII, 14 – 15 stycznia 2017 r.
Gdańsk, Katowice Poznań:
Sesja I, 1 – 2 października 2016 r.
Sesja II, 15 – 16 października 2016 r.
Sesja III, 22 – 23 października 2016 r.
Sesja IV, 5 – 6 listopada 2016 r.
Sesja V, 19 – 20 listopada 2016 r.
Sesja VI, 3 – 4 grudnia 2016 r.
Sesja VII, 17 – 18 grudnia 2016 r.
Sesja VIII, 14 – 15 stycznia 2017 r.
   
Terminy

17 09 2016 - 18 12 2016 - Warszawa
24 09 2016 - 15 01 2017 - Kraków
24 09 2016 - 15 01 2017 - Wrocław
24 09 2016 - 15 01 2017 - Łódź
01 10 2016 - 15 01 2017 - Katowice
01 10 2016 - 15 01 2017 - Gdańsk
01 10 2016 - 15 01 2017 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję