Akademia doradcy podatkowego (144h) – kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Akademia doradcy podatkowego (144h) – kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

04 02 2017 - 07 05 2017 - Gdańsk
04 02 2017 - 07 05 2017 - Łódź
04 02 2017 - 07 05 2017 - Poznań
04 03 2017 - 04 06 2017 - Olsztyn

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przygotowanie do egzaminu w ramach proponowanego przez nas kursu realizowane jest na podstawie aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego (Uchwała Nr 10/VI/2016 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie Wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego).
Odpowiedzi na pytania zostaną omówione według stanu prawnego obowiązującego w czasie trwania kursu.
Z uwagi na stopień trudności, jak również czasochłonność w opracowaniu, w trakcie kursu omawiane są wyłącznie pytania otwarte oraz zadania egzaminacyjne (kazusy), pytania testowe Uczestnicy otrzymują w formie opracowanej (wskazana prawidłowa odpowiedź oraz podstawa prawna).

Adresaci szkolenia

Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe.
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe.
3. Tajemnica skarbowa.
4. Podatek od towarów i usług.
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
6. Podatek dochodowy od osób prawnych.
7. Podatek tonażowy.
8. Podatek akcyzowy.
9. Podatek od gier.
10.Podatki i opłaty lokalne:
a) podatek od nieruchomości,
b) podatek od środków transportowych,
c) podatek rolny i podatek leśny,
d) podatek od czynności cywilnoprawnych,
e) podatek od spadków i darowizn,
f) opłata skarbowa i inne opłaty lokalne.

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego,
b) postępowanie podatkowe,
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
d) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
e) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
f) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
1. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej.
2. Kontrola skarbowa.

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby:
– 2990 zł (VAT zw.)

Kurs akredytowany >>

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego:
tel. (22) 694 52 49, fax. (22) 694 51 95

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 19 – 20 listopada 2016 r.
Sesja II, 3 – 4 grudnia 2016 r.
Sesja III, 17 – 18 grudnia 2016 r.
Sesja IV, 14 – 15 stycznia 2017 r.
Sesja V, 21 – 22 stycznia 2017 r.
Sesja VI, 28 – 29 stycznia 2017 r.
Sesja VII, 11 – 12 lutego 2017 r.
Sesja VIII, 25 – 26 lutego 2017 r.
Wrocław, Kraków:
Sesja I, 26 – 27 listopada 2016 r.
Sesja II, 10 – 11 grudnia 2016 r.
Sesja III, 17 – 18 grudnia 2016 r.
Sesja IV, 14 – 15 stycznia 2017 r.
Sesja V, 28 – 29 stycznia 2017 r.
Sesja VI, 11 – 12 lutego 2017 r.
Sesja VII, 18 – 19 lutego 2017 r.
Sesja VIII, 4 – 5 marca 2017 r.
Katowice:
Sesja I, 3 – 4 grudnia 2016 r.
Sesja II, 17 – 18 grudnia 2016 r.
Sesja III, 14 – 15 stycznia 2017 r.
Sesja IV, 28 – 29 stycznia 2017 r.
Sesja V, 4 – 5 lutego 2017 r.
Sesja VI, 18 – 19 lutego 2017 r.
Sesja VII, 4 – 5 marca 2017 r.
Sesja VIII, 11 – 12 marca 2017 r.
Gdańsk, Łódź, Poznań:
Sesja I, 4 – 5 lutego 2017 r.
Sesja II, 18 – 19 lutego 2017 r.
Sesja III, 4 – 5 marca 2017 r.
Sesja IV, 18 – 19 marca 2017 r.
Sesja V, 1 – 2 kwietnia 2017 r.
Sesja VI, 8 – 9 kwietnia 2017 r
Sesja VII, 22 – 23 kwietnia 2017 r.
Sesja VIII, 6 – 7 maja 2017 r.
Olsztyn:
Sesja I, 4 – 5 marca 2017 r.
Sesja II, 18 – 19 marca 2017 r.
Sesja III, 1 – 2 kwietnia 2017 r.
Sesja IV, 8 – 9 kwietnia 2017 r
Sesja V, 22 – 23 kwietnia 2017 r.
Sesja VI, 6 – 7 maja 2017 r.
Sesja VII, 20 – 21 maja 2017 r.
Sesja VIII, 3 – 4 czerwca 2017 r.
 

 

Terminy

04 02 2017 - 07 05 2017 - Gdańsk
04 02 2017 - 07 05 2017 - Łódź
04 02 2017 - 07 05 2017 - Poznań
04 03 2017 - 04 06 2017 - Olsztyn

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję