CGAP-Certified Government Auditing Professional

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

CGAP-Certified Government Auditing Professional

Kategoria:

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na audytora wewnętrznego w sektorze publicznym, organizowanego przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów (analiza przykładów i testów).

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego w sektorze publicznym organizowanego przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA).

Program szkolenia

I. Standardy, Governance oraz Ramowe Zasady Ryzyka/Kontroli

1. Standardy:
a) rola standardów audytu/badania,
b) stosowanie odpowiednich standardów,
c) rola i wpływ pozostałych standardów (np. standardów rachunkowości, norm jakości).

2. Governance:
a) governance w sektorze publicznym (np. komitety społeczeństwa, wymagania kwalifikacyjne CGAP, kodeksy postępowania, kontrola społeczna, rozliczalność publiczna),
b) role audytu w strukturze governance.

3. Ramowe Zasady Ryzyka/kontroli (np. COSO, CoCo):
a) rola Ramowych Zasad,
b) elementy ramowych zasad ryzyka/kontroli,
c) stosowanie Ramowych Zasad.

4. Kodeks Etyki IIA:
a) kodeks etyki IIA.

II. Praktyka audytu w sektorze publicznym

1. Zarządzanie funkcją Audytu Wewnętrznego:
a) cele, uprawnienia i odpowiedzialność,
b) polityki i procedury,
c) zapewnienie jakości,
d) planowanie,
e) kadry,
f) marketing,
g) misja/rola/rezultaty działań audytu w administracji.

2. Rodzaje usług audytorskich:
a) audyt zgodności,
b) audyt działalności/sprawności (np. oszczędności, wydajności, skuteczności),
c) audytu sprawozdań finansowych,
d) audyt systemów finansowych,
e) audyty informatyczne I,
f) audyty informatyczne II,
g) usługi doradcze,
h) usługi związane z naruszeniem zasad uczciwości (oszustwo, niegospodarność i nadużycie).

3. Procesy świadczenia usług audytowych:
a) zarządzanie poszczególnymi przedsięwzięciami,
b) planowanie,
c) praktyki dotyczące oceny i kontroli ryzyka,
d) czynności audytorskie,
e) przekazanie informacji o wynikach,
f) działania poaudytowe.

III. Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym

1. Koncepcje i techniki zarządzania.

2. Pomiar sprawności działania.

3. Ewaluacja programów.

4. Metody ilościowe (np. przeglądy analityczne i metody statystyczne) (P).

5. Metody jakościowe (np. kwestionariusze, wywiady, diagramy).

6. Metody identyfikacji i prowadzenia dochodzenia w sprawach naruszenia zasad uczciwości.

7. Metody prowadzenia badań/gromadzenia danych.
8. Umiejętności analityczne (umiejętność odróżnienia informacji istotnych od nieistotnych).

IV. Środowisko audytu w sektorze publicznym

1. Zarządzania zadaniami.

2. Zarządzanie finansowe:
a) wymagania dotyczące sprawozdawczości i rozliczania operacji w sektorze publicznym,
b) zasady podatkowe i zasady gromadzenia dochodów,
c) specyficzne aspekty budżetowania w sektorze publicznym (P),
d) rachunkowość w sektorze publicznym (P),
e) ograniczenia dotyczące źródeł i wykorzystania środków,
f) ograniczenia w inwestowaniu środków publicznych,
g) activity-based costing/cost-allocation (A).

3. Konsekwencje różnych metod świadczenia usług:
a) świadczenie usług przez pracowników,
b) dotacje,
c) kontrakty,
d) Joint Ventures/Partnerships/Authorities/Special Operating Agencies,
e) quasi-governmental (A),
f) prywatyzacja.

4. Konsekwencje świadczenia usług obywatelom:
a) prawo klientów/obywateli do właściwej procedury,
b) prawo do zachowania poufności informacji,
c) kwestie wynikające z faktu oddzielenia funkcji płatnika od beneficjenta,
d) rzeczywistość sprzecznych misji,
e) zagrożone grupy społeczne.

5. Specyficzne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

6. Specyficzne wymagania dotyczące zakupów i zamówień publicznych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2990 zł

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

• Baza Usług Rozwojowych (BUR) 
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Warszawa, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Egzamin:
Informacje na temat egzaminu znajdą Państwo na stronie Instytutu Audytorów Wewnętrznych II A Polska https://www.iia.org.pl/certyfikacja/certyfikat-cgapr

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 5 – 6 października 2019 r.
Sesja II, 19 – 20 października 2019 r.
Sesja III, 26 – 27 października 2019 r.
Sesja IV, 16 – 17 listopada 2019 r.

Terminy

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję